Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2020

Datum přijetí: 21.12.2020
Číslo usnesení: 21/5/2020
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2020 žadateli
  Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 2. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2020 žadateli
  TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 3. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2020 žadateli
  soft palm, z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 4. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2020 žadateli
  Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 5. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. a), b), c), d) tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. a), b), c), d) tohoto usnesení

Termín: 29. 1. 2021

 

 

- 2 -

 

 1. Radě MČ Praha 10

2. 1.zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadatelům, v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. e) tohoto usnesení

 

Termín: 28. 2. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-153602/2020

Zpět na začátek usnesení