Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020  ze dne 25. 5. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam

Datum přijetí: 21.12.2020
Číslo usnesení: 21/4/2020
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/9/2020 ze dne 25. 5. 2020 k návrhu na udělení Čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam, a to do 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 2 –

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. David Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:     P10-182021/2020

Zpět na začátek usnesení