Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/12/2018
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

      a) informaci o průběhu výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti – domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  1. vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti – domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice
  2. prodej nemovitosti – domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice, vítěznému účastníkovi výběrového řízení společnosti Spolehlivá, s. r. o., IČO 282 03 569, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, za nejvyšší nabídnutou cenu v rámci elektronické aukce ve výši 18 650 000 Kč

 

II. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1.  zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy o prodeji nemovitosti – domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2018

 

1.2.  uzavřít kupní smlouvu o prodeji nemovitosti - domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice, dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2018

 

      

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta          

Číslo tisku:    P10-000063/2018

 

Zpět na začátek usnesení