Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/13/2018
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b) prodej NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4 2016 společnosti Tolcom, s. r. o., IČO 049 05 393, se sídlem Na Líše 726/27, Praha 4, za kupní cenu ve výši 1 451 111 Kč

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvu na prodej NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 dle bodu II. tohoto usnesení

Termín:  30. 6. 2018

 

      

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:   P10-000067/2018

Zpět na začátek usnesení