Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 13/15/2016 ze dne 1. 12.2016 k záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7-zastavěná plocha a nádvoří -společný dvůr v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú. Strašnice, Praha 10

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/9/2018
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 13/15/2016 ze dne 1. 12. 2016 k záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7 - zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v  k. ú. Strašnice, Praha 10

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodloužení termínu na prodej pozemku parc. č. 2849/7-zastavěná plocha a nádvoří /společný dvůr v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú.  Strašnice, Praha 10, do 31. 12. 2018, dle této tabulky:

 

Číslo jednotky

Spolu-

vlastnický

podíl

Kupní cena za podíl na pozemku parc.č. 2849/7

 

Číslo jednotky

 

 

Spolu-

vlastnický

podíl

Kupní cena za podíl na pozemku parc.č. 2849/7

1912/01

651/15219

Kč 2 396

1913/01

651/15219

Kč 2 396

1912/02

684/15219

Kč 2 517

1913/02

684/15219

Kč 2 517

1912/03

489/15219

Kč 1 800

1913/03

521/15219

Kč 1 800

1912/04

493/15219

Kč 1 815

1913/04

493/15219

Kč 1 815

1912/05

521/15219

Kč 1 918

1913/05

489/15219

Kč 1 918

1912/06

489/15219

Kč 1 800

1913/06

521/15219

Kč 1 800

1912/07

493/15219

 Kč 1 815

1913/07

493/15219

 Kč 1 815

1912/08

521/15219

Kč 1 918

1913/08

489/15219

Kč 1 918

1912/09

489/15219

Kč 1 800

1913/09

521/15219

Kč 1 800

1912/10

493/15219

Kč 1 815

1913/10

493/15219

Kč 1 815

 

 

 

- 2 -

1912/11

521/15219

Kč 1 918

1913/11

489/15219

Kč 1 918

1912/12

489/15219

Kč 1 800

1913/12

521/15219

Kč 1 800

1912/13

493/15219

Kč 1 815

1913/13

493/15219

Kč 1 815

1912/14

521/15219

Kč 1 918

1913/14

489/15219

Kč 1 918

 

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupních smluv na odprodej spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 2849/7-zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913 zapsaných na LV č. 15162 v k. ú.  Strašnice, Praha 10

Termín: 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:     P10-008963/2018

P10-026200/2018

Zpět na začátek usnesení