Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 21.

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/10/2018
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 21., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 21., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 21., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

Č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČO u právnické osoby)

  1

Žitomírská

742

22

742/23

1+1

1 501 000

3 035 000

*******

*******

  2

Kodaňská

61

43

61/01

2+1

1 953 000

5 520 000

*******

*******

  3

Moskevská

696

70

696/01

1+1

1 440 000

3 300 000

Výběr reality s.r.o.

256 76 377

  4

Jakutská

1199

9

1199/7

2+1

2 546 000

4 210 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

  5

Na Louži

1309

25

1309/1

1+1

1 460 000

2 605 000

*******

*******

  6

Kodaňská

862

42

862/7

1+0

1 078 000

2 300 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1. Radě MČ Praha 10

1.1.  uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2018

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:   P10-121213/2017

Zpět na začátek usnesení