Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/5/2018
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-018876/2018

Zpět na začátek usnesení