Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na udělení souhlasu s uzavřením dohody o splátkách dluhu nad 50 000 Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/6/2018
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření dohody o splátkách dluhu nad 50 000 Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců s bývalým nájemcem paní Janou Strunečkovou za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním, vyúčtování služeb a s tím spojeným příslušenstvím u bytu č. 3, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěného ve 2. podlaží domu č. p. 2032, v k. ú. Strašnice, Praha 10, na adrese Nad Vodovodem č. o. 42, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1 zajistit uzavření dohody o splátkách dle bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                 Termín: 31. 5. 2018

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-131663/2017

Zpět na začátek usnesení