Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/15/2017
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017
  2. prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích dle této tabulky:

 

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Kralická

832/12

Strašnice

832/11

Ateliér

5.NP

24

*******

*******

1 123 205

459 520

 

 

- 2 -

 

 

Vršovická

1461/64

Vršovice

1461/293

Prodejna

2.NP

362,7

*******

*******

5 123 205

3 083 710

 

 

II. ukládá

      1. Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít kupní smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s vítěznými uchazeči dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 29. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:   P10-061179/2017

Zpět na začátek usnesení