Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/16/2017
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

b) prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích dle tabulky:

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Ruská

711/82

Vršovice

711/11

Řezbářská a sochařská dílna

2.PP

34,6

*******

*******

1 091 000

269 770

 

 

- 2 -

 

Moskevská

696/70

Vršovice

696/22

Výtvarný ateliér

7.NP

21,9

*******

*******

1 211 348

501 480

 

 

II. ukládá

      1. Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít kupní smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s vítěznými uchazeči dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 29. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S. E., 1.

Zpět na začátek usnesení