Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vynětí domu Moskevská 374/27 v k. ú. Vršovice ze záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/14/2017
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

     návrh na vynětí domu Moskevská 374/27 v k. ú. Vršovice ze záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření

 

II. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1.  realizovat rekonstrukci domu Moskevská 374/27 v k. ú. Vršovice

 

Kontrolní termín: 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S. E., 1. zástupce starosty   

Číslo tisku:    P10-067458/2017

Zpět na začátek usnesení