Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/22/2017
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. neschvaluje

poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu nákladů, spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb na základě žádosti, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a to s ohledem na skutečnosti, uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu

 

II. ukládá

     1. Radě MČ Praha 10

1. 1. zajistit vyrozumění žadatele o dotaci o rozhodnutí dle bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                              Termín: 31. 7. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ         

Číslo tisku:    P10-033473/2017

Zpět na začátek usnesení