Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2017 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3010)

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/23/2017
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy v odvětví 0051 – Sociální věci (RO 3010):

 

a)zvýšení

Zvýšení příjmové části z § Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Nespecifikované rezervy:

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

 1051

6409

5901

000013305

- 17 783

 

 

 

b)zvýšení

ba) Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Domovy pro seniory a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4350

5336

000013305

            + 3 859

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

bb) Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4351

5336

000013305

            + 6 874

 

 

 

bc) Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

 0551

 4357

 5336

000013305

            + 5 607

 

 

 

bd) Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče a položce Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím:

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

 0551

 4359

 5336

 000013305

             + 1 443

 

 

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1 provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 dle bodu I. tohoto usnesení    

Termín: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-025349/2017

Zpět na začátek usnesení