Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na komplexní řešení správy AVČ Gutova na období po 30. 6. 2017 vč. návrhu na vyřízení žádosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, IČ: 272 05 703, o navýšení odměny za provozování AVČ Gutova

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/19/2017
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

uzavření příkazní smlouvy o správě Areálu volného času Gutova se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703, na dobu určitou do 31. 12. 2017, ve znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

II.    ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít příkazní smlouvu o správě Areálu volného času Gutova se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703, na dobu určitou do 31. 12. 2017, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2017

 

1.2.zpracovat a na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 předložit návrh na implementaci vstupného do AVČ Gutova, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

Termín: 30. 9. 2017

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:     P10-052826/2017

Zpět na začátek usnesení