Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 1492/9 a parc. č. 1492/11 v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/16/2016
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) prodej pozemků parc. č. 1492/11, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1492/9, ostatní plocha / zahrada, vše v k. ú. Strašnice, Ing. Lence Landové, za celkovou kupní cenu ve výši 403.000,- Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 1492/11, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1492/9, ostatní plocha / zahrada, vše v k. ú. Strašnice, Ing. Lence Landové, za celkovou kupní cenu 403.000,- Kč

 

II. ukládá

  1.  Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-056999/2016        

Zpět na začátek usnesení