Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7 - zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú. Strašnice, Praha 10

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/15/2016
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

záměr na prodej na pozemku parc. č. 2849/7 - zastavěná plocha a nádvoří / společný dvůr v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú.  Strašnice, Praha 10, dle této tabulky:

 

Číslo jednotky

Spolu-

vlastnický

podíl

Kupní cena za podíl na pozemku parc.č. 2849/7

Číslo jednotky

 

Spolu-

vlastnický

podíl

Kupní cena za podíl na pozemku parc.č. 2849/7

1912/01

651/15219

Kč 2 396,-

1913/01

651/15219

Kč 2 396,-

1912/02

684/15219

Kč 2 517,-

1913/02

684/15219

Kč 2 517,-

1912/03

489/15219

Kč 1 800,-

1913/03

521/15219

Kč 1 800,-

1912/04

493/15219

Kč 1 815,-

1913/04

493/15219

Kč 1 815,-

1912/05

521/15219

Kč 1 918,-

1913/05

489/15219

Kč 1 918,-

1912/06

489/15219

Kč 1 800,-

1913/06

521/15219

Kč 1 800,-

1912/07

493/15219

 Kč 1 815,-

1913/07

493/15219

 Kč 1 815,-

1912/08

521/15219

Kč 1 918,-

1913/08

489/15219

Kč 1 918,-

1912/09

489/15219

Kč 1 800,-

1913/09

521/15219

Kč 1 800,-

1912/10

493/15219

Kč 1 815,-

1913/10

493/15219

Kč 1 815,-

 

 

 

- 2 -

 

1912/11

521/15219

Kč 1 918,-

1913/11

489/15219

Kč 1 918,-

1912/12

489/15219

Kč 1 800,-

1913/12

521/15219

Kč 1 800,-

1912/13

493/15219

Kč 1 815,-

1913/13

493/15219

Kč 1 815,-

1912/14

521/15219

Kč 1 918,-

1913/14

489/15219

Kč 1 918,-

 

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

 1. 1. zajistit podepsání kupních smluv na pozemku parc. č. 2849/7 - zastavěná plocha a nádvoří / společný dvůr v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913 zapsaných na LV č. 15162 v k. ú.  Strašnice, Praha 10

 

Kontrolní termín: 31. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-111551/2016

Zpět na začátek usnesení