Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutova ze dne 30. 3. 2012 se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s.

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/17/2016
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutova ze dne 30. 3. 2012 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s,. se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1.  uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutova schválený dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-120842/2016

Zpět na začátek usnesení