Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – Chodníkový program a Průběžná, rekonstrukce zastávky (RO 3050)

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/12/2016
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 19.600 tis. Kč na hlavní město Prahu pro TSK - Chodníkový program a rekonstrukce zastávky Průběžná (RO 3050)

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit převod finančních prostředků ve výši 19.600 tis. Kč na hlavní město Prahu pro TSK

                                                                                             Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel:  Ing. Hejl, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-076721/2016

Zpět na začátek usnesení