Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/11/2016
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje 

  1. zrušení zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“, schválené usnesením ZMČ Praha 10 č.  5/11/2015 ze dne 21. 9. 2015

 

  1. zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/11/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ v bodě II. a III.

 

II.  ukládá 

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit realizaci všech úkonů nezbytných pro zrušení užšího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ v souladu s bodem I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2016

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S. E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-089611/2016

Zpět na začátek usnesení