Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na mezipoložkový přesun v odvětví 0051 - Sociální věci pro rok 2016

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/13/2016
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0051 – Sociální věci pro rok 2016 dle následující tabulky:

 

a) snížení neinvestičních finančních prostředků z § Lékařská služba první pomoci a položky Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

 0551

3513

5213

         

  • 9 248

 

b) zvýšení neinvestičních finančních prostředků na § Lékařská služba první pomoci a položku Nákup ostatních služeb – Zajištění Lékařské služby první pomoci pro děti  a dorost a Lékařské služby první pomoci pro dospělé

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

3513

5169

602

          9 248

 

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1 provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 dle bodu I.  tohoto usnesení   

                                                                                              Termín: 30. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-065420/2016

Zpět na začátek usnesení