Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/16/2015 ze dne 22. 6. 2015 k informaci o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/35/2016
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23, Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/16/2015 ze dne 22. 6. 2015 v plném rozsahu

 

  1. vrácení kauce ve výši 817 300,- Kč společnosti Central Europe Holding, a. s., IČ: 615 37 659, se sídlem Ústí nad Labem, Moskevská 1351/5, vítězi elektronické aukce v rámci výběrového řízení na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23, Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:     P10-009322/2016

Zpět na začátek usnesení