Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 6.

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/13/2015
Číslo materiálu: 11.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 6. dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 6. dle této tabulky:

 

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Francouzská

549

54

549/09

1+1

708 000

2 010 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

25676377

2

Francouzská

549

54

549/10

1+1

744 000

2 110 000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

25676377

3

Holandská

1382

23

1382/1

2+1

1 493 000

2 250 000

7SIL s.r.o.

27485595

4

Jerevanská

1066

3

1066/19

2+1

1 697 000

3 099 000

******

******

5

Minská

775

4

775/02

1+0

776 000

1 277 998

******

******

6

Oblouková

1254

6

1254/18

2+1

1 234 000

3 075 000

******

******

7

Přípotoční

1266

1

1266/11

2+1

1 876 000

3 235 000

******

******

8

Rybalkova

186

33

186/03

1+1

563 000

1 810 000

******

******

 

 

- 2 -

 

 

9

Sportovní

1264

6

1264/5

1+1

1 218 000

2 335 000

******

******

10

Sportovní

1264

6

1264/21

1+0

1 064 000

1 825 666

******

******

11

Uzbecká

1411

4

1411/69

3+1

1 739 000

3 190 000

Casazela s.r.o.

27596168

12

Uzbecká

1410

6

1410/44

1+1

1 086 000

1 765 000

Casazela s.r.o.

27596168

13

Kodaňská

61

45

61/20

1+1

1 018 000

2 335 000

******

******

14

Kodaňská

61

45b

61/17

1+1

992 000

2 505 000

******

******

 

 

III. ukládá

    1.  Radě MČ Praha 10

1.1 uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

                                                                               Termín:  31. 12. 2015

 

1.2. zrušit výběrové řízení na BJ č. 775/01 v ulici Minská 775/4, Praha 10 a provést opakované výběrové řízení v nejbližším možném termínu

 

                                                                                              Kontrolní termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-085035/2015

Zpět na začátek usnesení