Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 5.

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/12/2015
Číslo materiálu: 11.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 5. dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 5. dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Na Mičánkách

713

11

713/03

1+1

1 083 600

2.090.000

******

******

2

Na Mičánkách

713

11

713/04

1+1

825 000

2.130.000

******

******

3

Na Spojce

731

1

731/04

1+1

1  644 000

1.929.000

******

******

4

Na Spojce

731

1

731/07

1+1

1 290 000

2.512.000

******

******

5

Na Spojce

731

1

731/15

1+1

1 565 000

2.385.000

******

******

6

Ruská

568

34

568/09

1+1

1 546 000

2.850.000

******

******

7

Ruská

568

34

568/14

2+1

2 084 000

3.775.000

******

******

8

Ruská

1230

154

1230/01

1+1

1 553 000

2.635.000

VÝBĚR REALITY, s.r.o.

256 763 77

9

Ruská

711

82

711/09

2+1

2 064 000

3.717.000

******

******

 

 

- 2 -

 

10

Saratovská

382

25

382/04

2+1

1 573 000

3.015.000

******

******

11

Saratovská

838

27

838/04

1+1

1 426 600

2.458.348

******

******

12

Saratovská

838

27

838/08

1+1

1 113 500

2.213.500

******

******

13

Saratovská

838

27

838/09

1+0

903 000

1.583.000

******

******

 

 

III. ukládá

    1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

                                                                               Termín: 30. 11. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-065396/2015

Zpět na začátek usnesení