Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 7.

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/14/2015
Číslo materiálu: 11.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 7. dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 7. dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Bělocerkevská

1303

30

1303/01

2+1

1 234 000

2 264 555

******

******

2

Bělocerkevská

1303

30

1303/02

1+0

471 000

1 076 000

******

******

3

Bělocerkevská

1303

30

1303/22

2+1

1 294 000

2 505 000

******

******

4

Černokostelecká

918

16

918/01

1+1

847 000

1 253 840

******

******

5

Černokostelecká

918

16

918/05

1+1

1 017 000

2 305 000

******

******

6

Černokostelecká

918

16

918/12

1+1

1 393 000

2 655 000

******

******

7

Ke Strašnické

1796

6

1796/17

1+1

1 278 000

2 365 000

******

******

8

Ke Strašnické

1796

6

1796/24

1+1

1 195 000

2 190 000

******

******

 

 

- 2 -

 

 

 

9

Limuzská

1012

6

1012/08

1+0

974 000

1 549 596

******

******

10

Průběžná

1798

43

1798/2

3+1

1 903 000

3 000 000

******

******

11

Průběžná

1798

43

1798/3

2+1

1 369 000

2 526 666

******

******

 

12

Průběžná

1798

43

1798/7

3+1

2 148 000

3 300 000

******

******

 

13

Starostrašnická

960

35

960/8

1+1

1 429 000

2 635 000

******

******

 

14

Škvorecká

1931

5

1931/15

2+1

933 000

2 060 000

******

******

 

15

Vršovická

1287

90

1287/17

2+1

1 554 000

2 737 001

******

******

                         

 

 

III. ukládá

    1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení      

                                                                               Termín: 30. 11. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

- 3 -

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-085047/2015

Zpět na začátek usnesení