Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/11/2015
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

ukončení zadávání veřejných zakázek na stavební práce na základě Rámcové smlouvy na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních a zdravotních zařízení městské části Praha 10 ze dne 20. 8. 2012 ke dni 31. 12. 2015

 

II. schvaluje

zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně odůvodnění veřejné zakázky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za podmínek stanovených dle upravené důvodové zprávy předloženého materiálu

 

III. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    organizačně zajistit zadání veřejné zakázky schválené dle bodu I. tohoto usnesení, včetně výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky

Termín: 30. 6. 2016

 

 

 

- 2 -

 

 

1.2.    informovat ZMČ Praha 10 o průběhu zadání a realizace veřejné zakázky schválené dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2016

 

1.3.    ukončit zadávání veřejných zakázek na stavební práce na základě Rámcové smlouvy na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních a zdravotních zařízení městské části Praha 10 ze dne 20. 8. 2012 ke dni 31. 12. 2015

 

Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Petr David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:      P10-095835/2015

                        P10-088740/2015

 

Zpět na začátek usnesení