Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o výsledcích projednání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/36/2015
Číslo materiálu: 26
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k informaci o výsledcích projednání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

  1. informaci o výsledcích projednání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/9/2015 ze dne 27. 3. 2015 ve Finančním výboru ZMČ Praha 10 (dále jen FiV) a Komisi majetkové a nebytových prostor Rady MČ Praha 10 (dále jen KMN), dle důvodové zprávy předloženého materiálu a zápisů z jednání FiV a KMN ze dne 22. 4. 2015, 18. 5. 2015, 26. 5. 2015 a 2. 6. 2015
  2. na základě doporučení FiV i KMN ze dne 22. 4. 2015 nezbytnost zajištění ICT služeb pro ÚMČ Praha 10 v období srpen – prosinec 2015 v nezbytném rozsahu, přičemž jediným časově možným způsobem zadání dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je zadání zakázky jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, s odkazem na krajní naléhavost a časovou tíseň, stávajícímu dodavateli outsourcingu ICT

 

II.  ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

  1. zajistit ICT služby pro ÚMČ Praha 10 v období srpen – prosinec 2015 v nezbytném rozsahu formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách

Termín: 31. 7. 2015

 

 

- 2 -

 

 

  1. zajistit dokončení přípravy podkladů pro výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 a předložit je ZMČ Praha 10

                                                        

                                                                                              Termín: 30. 9. 2015

 

  1. zajistit projednání podkladů pro výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 zpracované vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění analýzy potřeb ÚMČ Praha 10 pro oblast ICT“ v Komisi majetkové a nebytových prostor a přijetí doporučení KMN pro RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10, ohledně výběru nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10

 

Termín: 10. 9. 2015

 

      

2.  Finančnímu výboru ZMČ Praha 10

2.1. projednat podklady pro výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10, zpracované vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění analýzy potřeb ÚMČ Praha 10 pro oblast ICT“ a doporučit RMČ Praha 10 a ZMČ Praha 10 výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10

 

                                                                                     Kontrolní termín: 10. 9. 2015

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:     P10-060086/2015

Zpět na začátek usnesení