Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o projektu udělování „Čestného občanství Prahy 10“

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/10/2015
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k informaci o projektu udělování „Čestného občanství Prahy 10“

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) Informaci o projektu udělování „Čestného občanství Prahy 10“

b) Pravidla pro udělování a odnímání „Čestného občanství Prahy 10" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. souhlasí

se zřízením Komise pro udělování čestného občanství

 

III. ukládá

1. předsedům politických klubů ZMČ Praha 10 – JUDr. Kleslové (ANO 2011), Ing. Novákovi (ČSSD), Ing. Richterovi (ODS), Mgr. Zoufalíkovi (NPP10 – HZLD), pí Chmelové (Koalice VLASTA), Mgr. Cabrnochové (SZ), Mgr. Počarovskému (TOP 09), Ing. Čunátové (KSČM)

1.1. delegovat zástupce své politické strany či hnutí do Komise pro udělování čestného občanství

                                                                                        Termín: 15. 4. 2015

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Kleslová, starostka

Číslo tisku:     P10-025235/2015

Zpět na začátek usnesení