Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/35/2015
Číslo materiálu: 25
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., IČ: 272 05 703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. změnu termínů uložených usnesením ZMČ Praha 10 č. 3/36/2015 ze dne 27. 3. 2015 k informaci o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., pro předložení písemné zprávy o činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., včetně dceřiných společností a předložení písemného návrhu plánu činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., včetně dceřiných společností, na 30. 9. 2015

 

II. ukládá

1. doc. Ing. Davidovi, Ph.D., zástupci starostky

1.1.    provést formou notářského zápisu rozhodnutí městské části Praha 10, jako jediného akcionáře společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., ke změně stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 7. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:      P10-060366/2015

Zpět na začátek usnesení