Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/36/2015
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. pověřuje Radu MČ Praha 10

  1. předložením písemné zprávy o činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., včetně dceřiných společností na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10
  2. předložením písemného návrhu plánu činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., včetně dceřiných společností na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: pí Chmelová, členka ZMČ

Číslo tisku:      ---

Zpět na začátek usnesení