Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o správě areálu volného času Gutova uzavřené se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/38/2015
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutova ze dne 30. 3. 2012 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703, ve znění dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1.  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutova schválený dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 4. 2015

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-027509/2015

Zpět na začátek usnesení