Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 2.

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/35/2015
Číslo materiálu: 14.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 2., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 2., dle této tabulky:

 

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Saratovská

517

19

517/03

1+0

645 000

1 347 000

*******

*******

Saratovská

382

25

382/10

2+1

1 622 000

3 085 000

*******

*******

U Hranic

1937

21

1937/25

1+1

1 110 000

2 020 000

*******

*******

U Hranic

1936

19

1936/19

2+1

1 753 000

3 023 112

*******

*******

Záběhlická

1915

16

1915/02

1+0

465 000

911 666

*******

*******

 

 

- 2 -

 

 

 

Záběhlická

1915

16

1915/06

1+1

1 125 000

1 590 000

*******

*******

Záběhlická

1915

16

1915/12

1+0

485 000

1 130 000

*******

*******

Záběhlická

1728

75

1728/08

1+1

866 000

1 547 000

*******

*******

Záběhlická

1728

75

1728/01

1+0

432 000

820 000

*******

*******

Záběhlická

1728

75

1728/17

1+1

733 000

1 178 000

*******

*******

Záběhlická

1728

75

1728/12

1+1

1 206 000

1 516 000

*******

*******

Žitomírská

781

48

781/01

1+1

1 107 700

1 560 000

*******

*******

Žitomírská

743

24

743/06

1+1

1 291 000

2 140 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 5. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-027501/2015

Zpět na začátek usnesení