Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/34/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1050, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/17/2015
Číslo materiálu: 7.7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení č. 16/34/2013 ZMČ Praha 10 ze dne 29. 4. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1050, k. ú. Vršovická, ul. Holandská č. o. 48, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, a to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena v Kč

*******

*******

1050/01

660 541,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1050/02

706 048,-

*******

*******

1050/04

660 541,-

*******

*******

-

-

 

 

 

- 2 -

 

 

 

*******

*******

1050/05

1 016 323,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1050/06

981 848,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1050/07

1 016 323,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1050/08

1 017 702,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1050/10

1 017 702,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1050/11

642 614,-

*******

*******

1050/13

410 942,-

*******

*******

1050/14

653 646,-

*******

*******

1050/15

642 614,-

*******

*******

-

-

*******

*******

1050/16

642 614,-

*******

*******

1050/17

653 646,-

*******

*******

1050/18

410 942,-

*******

*******

1050/19

653 646,-

*******

*******

1050/20

642 614,-

*******

*******

-

-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:   P10-001059/2015

Zpět na začátek usnesení