Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/31/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 92, k. ú. Michle, ul. Elektrárenská č. o. 10, Praha 10, včetně zastavěných pozemků pod předmětným domem rozděleným na jednotky

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/16/2015
Číslo materiálu: 7.6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/31/2013 ze dne 29. 4. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy v domě č. p. 92, k. ú. Michle, ul. Elektrárenská č. o. 10, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnického podílu na zastavěných pozemcích, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena v Kč

*******

*******

92/2

1 162 350

*******

*******

 

 

*******

*******

92/3

1 227 786

*******

*******

 

 

*******

*******

92/4

1 160 628

*******

*******

92/5

1 553 244

 

 

 

- 2 -

 

 

*******

*******

92/6

1 217 454

*******

*******

 

 

*******

*******

92/7

 

1 234 674

 

*******

*******

92/8

1 245 006

*******

*******

92/9

1 551 522

*******

*******

92/10

1 226 064

*******

*******

 

 

*******

*******

92/11

1 219 176

*******

*******

92/12

1 234 674

*******

*******

92/13

413 280

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-021643/2015

Zpět na začátek usnesení