Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2022

Datum přijetí: 11.4.2022
Číslo usnesení: 29/8/2022
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí 

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2022, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

II.  ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022

Termín: 30. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Číslo tisku:      P10-129819/2022

Zpět na začátek usnesení