Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 na příští volební období

Datum přijetí: 11.4.2022
Číslo usnesení: 29/9/2022
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

     podle § 88 odst. 1 a odst. 2 písm. f) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva městské části Praha 10 pro volební období 2022 - 2026 na 45 členů

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. oznámit počet členů Zastupitelstva městské části Praha 10, který má být zvolen, na úřední desce Úřadu městské části Praha 10                                                                                             

Termín: 13. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-134754/2022

 

Zpět na začátek usnesení