Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36.

Datum přijetí: 11.4.2022
Číslo usnesení: 29/7/2022
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 36., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 36., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů
    na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice/k. ú.

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Veli-kost bytu

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Rok narození/ IČO

1

Na Louži – Vršovice, Praha

1027

12

******

1+0

26,0

2 753 000

3 850 000

*******

*******

2

Turkmenská – Vršovice, Praha

1419

4

******

3+1

75,1

6 343 000

7 153 000

*******

*******

3

Moskevská – Vršovice, Praha

667

68

******

1+1

44,5

4 138 000

5 880 000

*******

*******

4

Ke Strašnické – Strašnice, Praha

1797

4

******

2+1

53,8

5 368 000

5 368 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b) tohoto usnesení a zajistit jejich uzavření s kupujícími

 

Termín: 30. 10. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-115192/2022

Zpět na začátek usnesení