Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna pásových oken včetně opravy balkónů v objektu bytového domu v ulici Na Hroudě 1278/5, Praha 10 - Vršovice“

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 202

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 14. 3. 2022 „Výměna pásových oken včetně opravy balkónů v objektu bytového domu v ulici Na Hroudě 1278/5, Praha 10 - Vršovice“ výběr dodavatele společnost Technik Stav LTE, s. r. o., se sídlem Berlínská 1491/9, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 036 08 361, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna pásových oken včetně opravy balkónů v objektu bytového domu v ulici Na Hroudě 1278/5, Praha 10 - Vršovice „ se společností Technik Stav LTE, s. r. o., se sídlem Berlínská 1491/9, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 036 08 361, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-095266/2022

 

Zpět na začátek usnesení