Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu ke schválení působnosti Komise pro humanitární pomoc Ukrajině (KHPU)

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 203

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

působnost Komise pro humanitární pomoc Ukrajině (KHPU) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  p. Pobuda, předs. KHPU

Anotace:         humanitární pomoc; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     KHPU

Garant:            p. Pobuda, předs. KHPU

Číslo tisku:      P10-110538/2022

Zpět na začátek usnesení