Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3012)

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 201

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3012) dle následující tabulky:

 

  1. zvýšení

Zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položce Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, s ÚZ 000000115 - Specifická protidrogová prevence

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

1051

6330

4137

000000115

+60,0

 

  1. zvýšení

ba)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi a položce Nákup ostatních služeb, s ÚZ 000000115 - Specifická protidrogová prevence

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

3541

5169

000000115

+45,0

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

bb)  zvýšení neinvestičních finančních prostředků na paragrafu Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi a položce Věcné dary, s ÚZ 000000115 - Specifická protidrogová prevence

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

3541

5194

000000115

+15,0

 

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést rozdělení dotace v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         rozpočet; sociální oblast

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-091866/2022

Zpět na začátek usnesení