Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření trojstranné Darovací smlouvy

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/8/2021
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. bezúplatné nabytí části pozemku označené písmenem „a“ z pozemku parc. č. 3220/42 v k. ú. Strašnice, Praha 10, z vlastnictví společnosti RAMSS, spol. s r. o., IČO 442 67 444, se sídlem: Praha 10, Dubečská 73/6 a části pozemku označené písmenem „b“ z pozemku parc. č. 3220/38 v k. ú. Strašnice, Praha 10, z vlastnictví společnosti Desátá projektová, s. r. o., IČO 289 30 975, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, oddělených geometrickým plánem č. 4403-41/2019, do vlastnictví hlavního města Prahy, do svěřené správy MČ Praha 10

 

  1. uzavření darovací smlouvy na bezúplatné nabytí části pozemku označené písmenem „a“ z pozemku parc. č. 3220/42, v k. ú. Strašnice, Praha 10, z vlastnictví společnosti RAMSS, spol. s r. o., IČO: 442 67 444, se sídlem: Praha 10, Dubečská 73/6 a části pozemku označené písmenem „b“ z pozemku parc. č. 3220/38, v k. ú. Strašnice, Praha 10, z vlastnictví společnosti Desátá projektová, s. r. o., IČO 289 30 975, se sídlem: Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, oddělených geometrickým plánem č. 4403-41/2019, do vlastnictví hlavního města Prahy, do svěřené správy MČ Praha 10, ve znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

  1.  

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-455196/2021

Zpět na začátek usnesení