Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 12.

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/4/2021
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 12., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 12., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)  prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 12., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice / Katastrální území

č.p.

č.o.

Č. nebytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Bajkalská / Vršovice

656

4

656/104

4,10

137 350

355 420

Argut.cz s.r.o.

036 28 787

2

Na Míčánkách /  Vršovice

481

5

481/13

50,60

3 865 840

3 870 840

*******

*******

3

Nad Vršovskou horou / Michle

981

3

981/18

55,20

2 073 300

2 073 300

Štěpánek investice reality, s. r. o.

109 88 092

- 2 -

 

 

4

Ruská / Vršovice

1238

172

1238/52

12,80

469 500

484 500

*******

*******

5

Taškentská / Vršovice

1414

6

1414/32

62,40

2 463 550

2 780 000

AH Property, s. r. o 

272 07 471

 

 

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b) tohoto usnesení a zajistit jejich uzavření

Termín:  30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-486771/2021

 

Zpět na začátek usnesení