Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 34.

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/3/2021
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 34., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 34., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 34., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice/k. ú.

č.p.

č.o.

Č. bytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození/ IČO

1

Kodaňská/Vršovice

444

11

444/05

2+1

6 746 000

9 350 000

******

******

2

Bulharská/ Vršovice

734

28

734/8

1+1

4 368 000

5 820 000

******

******

3

Kodaňská/ Vršovice

61

43

61/1

2+1

6 205 000

8 895 000

******

******

 

 

- 2 -

 

 

 

4

Na Spojce/ Vršovice

527

16

527/02

2+1

5 943 000

7 445 000

AH Property, s. r. o.

27207471

5

U Hranic/Strašnice

1936

19

1936/20

2+1

4 360 000

5 789 000

******

******

 

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b) tohoto usnesení a zajistit jejich uzavření

Termín:  30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-476500/2021

 

Zpět na začátek usnesení