Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Analytické části „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030“

Datum přijetí: 21.10.2019
Číslo usnesení: 11/7/2019
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Analytickou část „Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 10 pro období 2020 – 2030“ ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1 předložit Návrhovou a Implementační část „Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 10 pro období 2020 – 2030“ nejpozději do 30. 6. 2020

 

                                                                                              Termín: 30. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-108179/2019

 

Zpět na začátek usnesení