Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 2. čtvrtletí 2019

Datum přijetí: 21.10.2019
Číslo usnesení: 11/6/2019
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2019 žadateli
    Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadatelem dle bodu I. a) tohoto usnesení

 

II. ukládá

  1. R. Chmelové, starostce
    1. podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. a) tohoto usnesení

Termín: 20. 11. 2019

  1. Radě MČ Praha 10

2. 1.zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče žadateli, v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 20. 12. 2019

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-094107/2019

 

Zpět na začátek usnesení