Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení „Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 - 2025“

Datum přijetí: 21.10.2019
Číslo usnesení: 11/8/2019
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

koncepční dokument „Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020 –2025“ uvedený v příloze předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit informování veřejnosti dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 29. 11. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-108020/2019

Zpět na začátek usnesení