Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodloužení termínu, vyplývajícího z usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/3/2019 ze dne 24. 6. 2019 k informaci o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68

Datum přijetí: 21.10.2019
Číslo usnesení: 11/12/2019
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodloužení termínu úkolu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 8/3/2019 ze dne 24. 6. 2019  k informaci o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68  v bodě I,  a to nejpozději do 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-108900/2019

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. svěřuje

v souladu s ustanovením § 74 odst. 2) ve spojení s § 87 odst. 3) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, PaedDr. Martinu Sekalovi, místostarostovi, zabezpečování úkolů v samostatné působnosti v následujících oblastech:

  • doprava a parkování
  • rekonstrukce radnice
  • KD Eden

 

a to s účinností od 21. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:    ---

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

v souladu s § 89 odst. 1) písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, do funkce místostarosty – člena Rady městské části Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn

PaedDr. Martina Sekala (ODS)

 

II. bere na vědomí

rezignaci PaedDr. Martina Sekala v souladu s § 78 odst. 3) a § 100 odst. 1) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze na:

a) členství ve Finančním výboru ZMČ Praha 10

b) členství v Kontrolním výboru ZMČ Praha 10

 

a dále na funkci předsedy Výboru sociálního a zdravotního

 

a to ke dni 21. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, místostarosta

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení