Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/11/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.   zřizuje

ve smyslu § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV) s předsedou – členem ZMČ Praha 10

 

II.  stanovuje

počet členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na 9

 

III. volí

a) členy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10:

 

Ing. Ivana Mikoláše (Piráti)

Ing. Ladislava Koubka (Piráti)

Mgr. Václava Vlčka (VLASTA)

Ing. Milana Maršálka (VLASTA)

Mgr. Ivanu Cabrnochovou (SpP)

Ing. Romana Bulíčka (ODS)

PaedDr. Martina Sekala (ODS)

Martina Kostku (ANO 2011)

Ing. Jana Šnajdra (TOP09)

- 2 -

 

b) předsedu Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 - člena Zastupitelstva městské části Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn, z řad jeho členů:

 

Ing. Romana Bulíčka (ODS)

 

c) tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10:

 

Lidmilu Gavlákovou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení