Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze (kompetence členů Rady městské části Praha 10)

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/8/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. svěřuje

v souladu s ustanovením § 74 odst. 2) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, starostce, místostarostům a členům Rady městské části Praha 10 pro volební období 2018 – 2022 zabezpečování úkolů v samostatné působnosti v následujících oblastech (rozdělení kompetencí členů Rady městské části Praha 10):

 

 

Jméno/funkce

Přidělená kompetence

Renata Chmelová, starostka (VLASTA)

Strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy, MA21

Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka (Piráti)

Životní prostředí, městské akciové společnosti, sport a volnočasové aktivity

MgA. David Kašpar, místostarosta (VLASTA)

Školství, kultura a sousedské vztahy

Ing. Petr Beneš, místostarosta (Piráti)

Majetek (byty/nebyty, pozemky), správní firmy, IT

Filip Humplík, místostarosta (ODS)

Doprava a parkování, rekonstrukce radnice a KD Eden

 

 

- 2 -

 

 

Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta (ODS)

Územní rozvoj, kulturní památky, podpora podnikání

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka rady (VLASTA)

Finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet

Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen rady (Piráti)

Sociální a rodinná politika, zdravotnictví, bezpečnost, hazard

Olga Koumarová, uvolněná členka rady (ODS)

Investice, budovy ZŠ a MŠ

 

II. pověřuje

starostku a uvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 10 – místostarosty a uvolněné členy rady k zabezpečování samostatné působnosti v oblastech schválených dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení