Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/10/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

I.  schvaluje

pro ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 konané dne 21. 11. 2018 veřejnou volbu předsedů, členů a tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení