Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (KoV), stanovení počtu jeho členů a volbě jeho členů, předsedy a tajemníka

Datum přijetí: 21.11.2018
Číslo usnesení: 1/12/2018
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.   zřizuje

ve smyslu § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (KoV) s předsedou – členem ZMČ Praha 10

 

II.  stanovuje

počet členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na 7

 

III. volí

a) členy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10:

Mgr. Martina Kopeckého (ANO 2011)

JUDr. Radmilu Kleslovou (ANO 2011)

PaedDr. Martina Sekala (ODS)

Ing. Vladimíra Nováka (SpP)

Mgr. Davida Satke (Piráti)

Bc. Adama Šilara (Vlasta)

Bc. Radka Lojdu (TOP09)

 

 

- 2 -

 

b) předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 - člena ZMČ Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn, z řad jeho členů:

 

Mgr. Martina Kopeckého (ANO 2011)

 

c) tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10:

 

Bc. Ivanu Paterovou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení